گل آهار

نمایش شبکه:
تمام شد

بذر گل آهار اوکلاهما اسکارلت

7,400تومان

گل آهار اوکلاهما اسکارلت مشخصات کلی گل آهار اوکلاهما اسکارلت گل آهار اوکلاهما اسکارلت برای کاشت در گلدان بسیار عالی است و نسبت به کپک پودری مقاوم می‌باشد. بوته این گل بسیار پر بار بوده و  گل‌های زیادی تولید می‌کند، قطر گل‌ها 4 تا 7 سانتی‌متر است. هر گل حاوی گلبرگ‌های بسیار زیاد می‌باشد. رنگ گل‌ها قرمز روشن است  که ..

بذر گل آهار اوکلاهما زرد طلایی

7,400تومان

گل آهار اوکلاهما زرد طلایی مشخصات کلی گل آهار اوکلاهما زرد طلایی گل آهار اوکلاهما زرد طلایی برای کاشت در گلدان بسیار عالی است و نسبت به کپک پودری مقاوم می‌باشد. بوته این گل بسیار پر بار بوده و  گل‌های زیادی تولید می‌کند، قطر گل‌ها 4 تا 7 سانتی‌متر است. هر گل حاوی گلبرگ‌های بسیار زیاد می‌باشد. رنگ گل‌ها زرد طلایی اس..

بذر گل آهار اوکلاهما سالمون

8,200تومان

گل آهار اوکلاهما سالمون مشخصات کلی گل آهار اوکلاهما سالمون گل آهار اوکلاهما سالمون برای کاشت در گلدان بسیار عالی است و نسبت به کپک پودری مقاوم می‌باشد. بوته این گل بسیار پر بار بوده و  گل‌های زیادی تولید می‌کند، قطر گل‌ها 4 تا 7 سانتی‌متر است. هر گل حاوی گلبرگ‌های بسیار زیاد می‌باشد. رنگ گل‌ها صورتی-نارنجی است که ب..

تمام شد

بذر گل آهار اوکلاهما سفید

8,400تومان

گل آهار اوکلاهما سفید مشخصات کلی گل آهار اوکلاهما سفید گل آهار اوکلاهما اسکارلت برای کاشت در گلدان بسیار عالی است و نسبت به کپک پودری مقاوم می‌باشد. بوته این گل بسیار پر بار بوده و  گل‌های زیادی تولید می‌کند، قطر گل‌ها 4 تا 7 سانتی‌متر است. هر گل حاوی گلبرگ‌های بسیار زیاد می‌باشد. رنگ گل‌ها سفید است  که بسیار خیره ..

تمام شد

بذر گل آهار اوکلاهما صورتی

8,200تومان

گل آهار اوکلاهما صورتی مشخصات کلی گل آهار اوکلاهما صورتی گل آهار اوکلاهما صورتی برای کاشت در گلدان بسیار عالی است و نسبت به کپک پودری مقاوم می‌باشد. بوته این گل بسیار پر بار بوده و  گل‌های زیادی تولید می‌کند، قطر گل‌ها 4 تا 7 سانتی‌متر است. هر گل حاوی گلبرگ‌های بسیار زیاد می‌باشد. رنگ گل‌ها صورتی است که بسیار خیره ..

تمام شد

بذر گل آهار اوکلاهما کارمین

7,400تومان

گل آهار اوکلاهما کارمین مشخصات کلی گل آهار اوکلاهما کارمین گل آهار اوکلاهما کارمین برای کاشت در گلدان بسیار عالی است و نسبت به کپک پودری مقاوم می‌باشد. بوته این گل بسیار پر بار بوده و  گل‌های زیادی تولید می‌کند، قطر گل‌ها 4 تا 7 سانتی‌متر است. هر گل حاوی گلبرگ‌های بسیار زیاد و بنفش رنگ می‌باشد. گل آهار اوکلاهما کار..

تمام شد

بذر گل آهار بناریس ارغوانی بزرگ

4,800تومان

گل آهار بناریس ارغوانی بزرگ مشخصات کلی گل آهار بناریس ارغوانی بزرگ گل آهار بناریس بزرگ یکی از بهترین و زیباترین واریته‌های گل آهار است و توسط انجمن متخصصان گل و گیاه، برای شاخه گل بریده و درست کردن دسته گل توصیه می‌شود. گیاه، گل‌های بسیار زیادی تولید می‌کند، گل‌ها دارای ساقه‌های بلند و محکم هستند و قطر هر گل 10 تا ..

تمام شد

بذر گل آهار بناریس اسکارلت بزرگ

8,200تومان

گل آهار بناریس اسکارلت بزرگ مشخصات کلی گل آهار بناریس اسکارلت بزرگ گل آهار بناریس بزرگ یکی از بهترین و زیباترین واریته‌های گل آهار است و توسط انجمن متخصصان گل و گیاه، برای شاخه گل بریده و درست کردن دسته گل توصیه می‌شود. گیاه، گل‌های بسیار زیادی تولید می‌کند، گل‌ها دارای ساقه‌های بلند و محکم هستند و قطر هر گل 10 تا ..

تمام شد

بذر گل آهار بناریس بنفش بزرگ

7,400تومان

گل آهار بناریس بنفش بزرگ مشخصات کلی گل آهار بناریس بنفش بزرگ گل آهار بناریس بزرگ یکی از بهترین و زیباترین واریته‌های گل آهار است و توسط انجمن متخصصان گل و گیاه، برای شاخه گل بریده و درست کردن دسته گل توصیه می‌شود. گیاه، گل‌های بسیار زیادی تولید می‌کند، گل‌ها دارای ساقه‌های بلند و محکم هستند و قطر هر گل 10 تا 15 سان..

تمام شد

بذر گل آهار بناریس زرد طلایی بزرگ

4,200تومان

گل آهار بناریس زرد طلایی بزرگ مشخصات کلی گل آهار بناریس زرد طلایی بزرگ گل آهار بناریس بزرگ یکی از بهترین و زیباترین واریته‌های گل آهار است و توسط انجمن متخصصان گل و گیاه، برای شاخه گل بریده و درست کردن دسته گل توصیه می‌شود. گیاه، گل‌های بسیار زیادی تولید می‌کند، گل‌ها دارای ساقه‌های بلند و محکم هستند و قطر هر گل 10..

تمام شد

بذر گل آهار بناریس سالمون بزرگ

4,200تومان

گل آهار بناریس سالمون بزرگ مشخصات کلی گل آهار بناریس سالمون بزرگ گل آهار بناریس بزرگ یکی از بهترین و زیباترین واریته‌های گل آهار است و توسط انجمن متخصصان گل و گیاه، برای شاخه گل بریده و درست کردن دسته گل توصیه می‌شود. گیاه، گل‌های بسیار زیادی تولید می‌کند، گل‌ها دارای ساقه‌های بلند و محکم هستند و قطر هر گل 10 تا 15..

تمام شد

بذر گل آهار بناریس سفید بزرگ

4,200تومان

گل آهار بناریس سفید بزرگ مشخصات کلی گل آهار بناریس سفید بزرگ گل آهار بناریس بزرگ یکی از بهترین و زیباترین واریته‌های گل آهار است و توسط انجمن متخصصان گل و گیاه، برای شاخه گل بریده و درست کردن دسته گل توصیه می‌شود. گیاه، گل‌های بسیار زیادی تولید می‌کند، گل‌ها دارای ساقه‌های بلند و محکم هستند و قطر هر گل 10 تا 15 سان..

بذر گل آهار بناریس صورتی روشن بزرگ

8,200تومان

گل آهار بناریس صورتی روشن بزرگ مشخصات کلی گل آهار بناریس صورتی روشن بزرگ گل آهار بناریس بزرگ یکی از بهترین و زیباترین واریته‌های گل آهار است و توسط انجمن متخصصان گل و گیاه، برای شاخه گل بریده و درست کردن دسته گل توصیه می‌شود. گیاه، گل‌های بسیار زیادی تولید می‌کند، گل‌ها دارای ساقه‌های بلند و محکم هستند و قطر هر گل ..

تمام شد

بذر گل آهار بناریس قرمز پر رنگ بزرگ

4,200تومان

گل آهار بناریس قرمز پر رنگ بزرگ مشخصات کلی گل آهار بناریس قرمز پر رنگ بزرگ گل آهار بناریس بزرگ یکی از بهترین و زیباترین واریته‌های گل آهار است و توسط انجمن متخصصان گل و گیاه، برای شاخه گل بریده و درست کردن دسته گل توصیه می‌شود. گل‌های بسیار زیادی درهربوته تولید می‌شود، گل‌ها دارای ساقه‌های بلند و محکم هستند و قطر ه..

بذر گل آهار بناریس مرجانی بزرگ

8,500تومان

گل آهار بناریس مرجانی بزرگ مشخصات کلی گل آهار بناریس مرجانی بزرگ گل آهار بناریس بزرگ یکی از بهترین و زیباترین واریته‌های گل آهار است و توسط انجمن متخصصان گل و گیاه، برای شاخه گل بریده و درست کردن دسته گل توصیه می‌شود. گیاه، گل‌های بسیار زیادی تولید می‌کند، گل‌ها دارای ساقه‌های بلند و محکم هستند و قطر هر گل 10 تا 15..

تمام شد

بذر گل آهار بناریس نارنجی بزرگ

8,200تومان

گل آهار بناریس نارنجی بزرگ مشخصات کلی گل آهار بناریس نارنجی بزرگ گل آهار بناریس بزرگ یکی از بهترین و زیباترین واریته‌های گل آهار است و توسط انجمن متخصصان گل و گیاه، برای شاخه گل بریده و درست کردن دسته گل توصیه می‌شود. گیاه، گل‌های بسیار زیادی تولید می‌کند، گل‌ها دارای ساقه‌های بلند و محکم هستند و قطر هر گل 10 تا 15..

نمایش 1 تا 16 از 32 (2 صفحه)