برای ارتباط با ما می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید.

www.bazram.com www.bazram.com www.bazram.com

تلگرام:  @Bazram_Order

تلفن: 09114747707 (روزهای غیرتعطیل از ساعت 10 صبح تا 18)