آموزش بونسای-استایل عمودی و باقاعده بونسای

شکل عمودی و باقاعده بونسای

الف – اهداف

با مطالعه این بخش شما قادر خواهید بود:

1 - شناسایی خصوصیات اصلی چندیدن نوع از استایل عمودی بونسای، که باعث تشخیص دادن یک سبک بونسای از سبک های دیگر می شود. 

2 – تعریف و توصیف استایل عمودی بونسای

3 – با استفاده از یک گیاه مناسب و موجود، یک بونسای با سبک عمودی ایجاد کنید.

ب – کلیات

A – موارد متعددی برای شناسایی یک بونسای به وسیله نام سبک وجود دارد:

1 – نامگذاری یک استایل بونسای، شرح گرافیکی از درخت را فراهم می کند.

2 – زمانی که یک فرد در مورد سبک و استایل یک بونسای و شناسایی آن صحبت می کند، یک تصویر ذهنی از استایل آن بونسای در ذهن شنونده ایجاد می کند.

3 –  استایل بونسای جهت ساختار یک بونسای را مشخص می کند.

4 – استایل بونسای یک راه میان بر برای فهمیدن این موضوع است که یک بونسای چه سبکی دارد.

B – یک بونسای معمولا توسط برجسته ترین ویژگی درخت طبقه بندی می شود، طبقه بندی با توجه به این موارد انجام می شود:

1 -  زاویه تنه و یا خم بودن آن (حالت ایستادن تنه)، که ممکن است راست قامت، اریب و یا آبشاری باشد و یا ممکن است چند تنه داشته باشد مانند دو تنه یا انبوه

2 – بر اساس شکل ریشه، به این صورت که ریشه نمایان باشد یا نباشد.

3 – شکل شاخه ها که ممکن است به شکل جارو، افتاده و یا به شکل بر باد رفته باشد.

4 – داشتن ویژگی های غیر معمول مانند وجود چوب مرده و یا شکاف بر روی درخت 

C – تنه راست عمودی یکی از سبک های بونسای است. انواع سبک های بونسای با تنه راست عبارتند از:

1 – بونسای بی قاعده که به صورت عمودی رشد می کند و تنه آن دارای منحنی و خمیدگی است.

2 – بونسای اریب که به صورت عمودی رشد می کند و به یک سمت کج شده است.

3 – درخت بونسای که به شکل جارو است و یک تنه کوتاه و با قطر زیاد دارد که به صورت عمودی رشد می کند و شاخه های آن از بالای درخت به شکل جارو رشد می کنند.

4 – بونسای به سبک قلم، که تنه نسبتا بلند و باریک با چند شاخه دارد.

ج - تعریف استایل عمودی بونسای با قاعده

A - یک درخت بونسای راست قامت که به صورت عمودی رشد می کند تقریبا همیشه تصویر یک درخت مخروطی شکل مثل درخت ماموت، کریپتومریا یا کاج را در ذهن به وجود می آورد.

آموزش بونسای

B – ویژگی ضروری در طراحی یک بونسای ایستاده استفاده از خطوط مستقیم می باشد. آن باید یک تنه راست قامت داشته باشد که از پایه تا راس به صورت نوک تیز شود. راس دقیقا باید بالای پایه درخت باشد. این سبک از بونسای تصویری از توانایی و قدرت را ارائه می دهد.

C – تنه

1 – زمانی که از جلو و عقب مشاهده می شود باید کاملا مستقیک باشد.

2 – تنه یک درخت بونسای با قاعده باید از پایه تا راس مخروطی شود، به این صورت که پایه ضخیم تر از راس درخت باشد.

3 – راس درخت نباید به یک سمت دیگر خمیده شود و مانند درخت بونسای بی قاعده به یک سمت دیگر کج نشود.

4 – ریشه های سطحی باید به طور مساوی در اطراف پایه درخت منشعب شوند.

D – شاخه ها

1 – شاخه درخت های مخروطی به سمت پایین شیب دارند که اندازه آن ها کوتاه می باشد. طول کوتاه آن ها باعث می شود که تنه بلندتر به نظر برسد.

2 – شاخه درختان برگ ریز ممکن است هم به صورت افقی باشند و هم این که به سمت پایین شیب داشته باشند.

3 – شاخه هایی که در بالای درخت هستند ممکن است افقی تر باشند و آن هایی که در نوک درخت قرار دارند بیشتر افقی هستند.

E – گلدان

1 – گلدانی که برای این گونه بونسای استفاده می شود معمولا بیضی یا مستطیلی شکل با عمق کم است که باعث می شود تنه راست قامت درخت بیشتر دیده شود.همچنین گلدان باید شکل ساده ای داشته باشد.

2 – قرار دادن درخت درون گلدان، باید کمی به یک سمت یا به سمت عقب انحراف داشته باشد. 

د – ظاهر طراحی شده درخت

A – ریشه ها

1 – چند ریشه سطحی که به زمین چسبیده هستند باید از جلو مشخص باشند.

2 – موقعیت ریشه ها باید به گونه ای باشد که در اطراف پایه درخت توزیع شوند.

B – تنه

1 - تنه درخت بونسای عمودی با قاعده، نباید به هیچ سمتی خمیدگی داشته باشد. در صورت لزوم برای مستقیم ماندن تنه باید از سیم استفاده کرد. اگر تنه با استفاده از سیم تغییر نمی کند، باید از یک دستگاه به نام جک بونسای برای اصلاح خمیدگی های ناخواسته استفاده کرد.اگر هیچ کدام از موارد فوق مناسب نیستند، باید سبک دیگری از بونسای را درست کرد.

2 – رابطه بین قطر تنه و ارتفاع آن باعث می شود درخت بالغ یا نابالغ به نظر برسد. ارتفاع تنه نسبت به قطر تنه در پایه باید تنظیم شود به صورتی که ارتفاع تنه 8 یا 10 برابر قطر تنه در پایه باشد.

آموزش بونسای

3 – می توان یک سوراخ در نزدیکی شاخه ها قرار داد که به صورت چوب مرده توخالی به نظر برسد.

C - شاخه ها

1 - اولین شاخه باید بالاتر از پایه درخت در ½ تا 1/3  از ارتفاع درخت قرار بگیرد، بستگی به استایل و شیب شاخه ها دارد.

2 – اولین شاخه باید طولانی ترین و ضخیم ترین شاخه باشد.

3 – دومین شاخه باید از شاخه اول کوتاه تر باشد و بالاتر از شاخه اول قرار بگیرد.

4 – فضای بین شاخه های پیاپی باید نسبت به راس کوچک تر باشد، تا ارتفاع درخت بیشتر به نظر برسد.

5 –  هیچ شاخه ای نباید به طور مستقیم با دیگری باشد.

6 – قرار دادن و فاصله بین شاخه ها در بسیاری از سبک های بونسای بسیار مهم است. پراکندگی شاخه ها و دید بالا تنه بر مقاطع شاخه-تنه تاکید دارد.

7 – برای تکمیل تنه راست قامت، شاخه ها باید راست باشند و خمیدگی نداشته باشند.

8 – رو به رو قرار دادن شاخه ها در مخروطیان ضروری است ولی شاخه ها باید کوتاه باشند.

9 – هر شاخه باید نسبت به شاخه های دیگر طول متفاوتی داشته باشد، معمولا هرچه به سمت بالای درخت پیش می رویم شاخه ها کوتاه تر می شوند.

10 – شاخه ها باید به سمت پایین باشند و نوک آن ها به صورت خیره کننده باید کمی به سمت بالا زاویه داشته باشند.

11 – نمای کلی از درخت باید به صورت یک مثلث نامتقارن باشد.

12 – اوج درخت ممکن است به صورت گرد یا نوک تیز باشد و می تواند چوب مرده داشته باشد یا نداشته باشد.

ه – گلدان درخت

A – آماده کردن یک گلدان با سایز و شکل مناسب

1 – به طور کلی گلدان باید بیضی یا مستطیلی شکل باشد و لعابی هم نباشد، همچنین بهتر است شکل آن ساده بوده و تزیینات نداشته باشد تا با استایل درخت هماهنگی داشته باشد.

2 – یک بونسای عمودی و راست قامت با قاعده با یک تنه بلند و نازک بهتر است در یک گلدان کم عمق و مدور نگه داری شود.

3 – میزان عمق ظرف باید به اندازه قطر پایه درخت یا دو برابر آن باشد.

4 – طول گلدان باید 2/3 ارتفاع درخت باشد.

B – آماده کردن ترکیب مناسب خاک

C  – سوراخ زهکشی در ظرف باید قرار داده شود و یک یا دو سوراخ برای گره دادن سیم برای نگه داشتن درخت در ظرف باید وجود داشته باشد.

D – تصمیم بگیرید که درخت در چه قسمتی از گلدان قرار بگیرد. پایه تنه باید در مرکز کمی به سمت عقب یا کمی به سمت راست یا چپ باشد(مانند شکل زیر)، بستگی به محل قرار گرفتن شاخه ها و حجم درخت دارد. حجم بیشتر باید بر گستره وسیع تری از خاک قرار بگیرد.

آموزش بونسای

E – با توجه به قسمتی از گلدان (از مرکز نزدیک به عقب، سمت راست یا چپ) که می خواهید درخت را در آن قرار دهید، خاک و ریشه ها را حذف کنید.

F – برای جای دادن توده ریشه درون گلدان، ریشه های اضافه و خاک اضافه را حذف کنید.

G – در صورتی که توده ریشه به راحتی در گلدان جا می شود باید مقدار کمی از ریشه ها را حذف کرد.

H – یک لایه نازک از خاک در پایین گلدان قرار دهید و یک تپه کوچک از خاک در نقطه ای که پایه تنه در آن واقع می شود قرار دهید. 

I – موقعیت درخت باید در مرکز گلدان کمی به سمت عقب یا راست یا چپ باشد. گره سیم های پایینی در ظرف باید حفظ شود.

خلاصه

A – درخت بونسای با قاعده با استایل عمودی ، دارای یک تنه مستقیم به سمت بالا است.

B – تنه مخروطی شکل است، شاخه ها راست، نسبتا کوتاه و زاویه دار به سمت پایین هستند و کل درخت به صورت یک مثلث نامتقارن است.

C – گلدانی که برای این سبک از بونسای استفاده می شود معمولا کم عمق، بیضی و یا مستطیلی شکل است.

 

آموزش ثبت نام و خريد از سايت بذرام

جهت ارتباط از طریق تلگرام با کارشناس فروش کلیک کنید.

اگر این مطلب مفید است، شاید یکی از دوستان شما نیز به آن احتیاج داشته باشد. آن را به اشتراک بگذارید.

مقالات مرتبط

محصولات مرتبط

نظرات

ارسال یک نظر

ارسال یک پاسخ