بازاریابان فروشگاه اینترنتی بذرام با ثبت نام خود تمامی بندهای قوانین بازاریابی و قوانین و مقررات سایت بذرام را باید پذیرفته باشند. ممکن است قوانین گاهی اضافه شود یا تغییر کند، لذا بازاریابان باید به صورت دوره ای به صفحه قوانین که همیشه در سایت بذرام در دسترس است وارد گشته و آن را مطالعه نمایند.

بند یک: در هنگاه ثبت نام یا در ویرایش های حساب کاربری، بازاریابان باید اطلاعات خود را به صورت دقیق و بدون هیچ خطایی وارد کنند. مسئولیت اتفاقات بعدی که به سبب درج اشتباه مشخصات بازاریابان رخ خواهد داد به عهده خود بازاریاب است.

بند دو: درآمد بازاریابان هر ماه در تاریخ یکم بنا به درخواست آنان به حساب بانکی واریز می شود.

بند سه: تبلیغ در سایت های غیر قانونی و اسال بازدیدکنندگان غیر واقعی قابل پیگیری است و در صورت مشاهده حساب بازاریاب خطاکار مسدود می شود.

بند چهار: هیچ اجباری در شرکت در برنامه بازاریابی سایت بذرام وجود ندارد و بازاریابان به خواست خود با قبول قوانین ثبت نام به عمل می آورند.