تاثیر چراغ های LED بر کیفیت گوجه فرنگی

کیفیت گوجه فرنگی با استفاده از چراغ های LED (دیودهای منتشر کننده نور) بهتر است یا چراغ های HPS (چراغ های سدیمی فشار بالا)...؟

چراغ های LED به دلیل صرفه جویی در انرژی نسبت به چراغ های HPS، برای رشد گیاهان بیشتر مورد توجه هستند. با این حال اثرات مکمل طول موج گسترده نور خورشید با طول موج محدود چراغ های LED در خواص حسی گوجه فرنگی گلخانه ای هنوز ناشناخته مانده است.

تاثیر چراغ های LED بر کیفیت گوحه فرنگی

سه مطالعه جداگانه برای بررسی اثر مقدار و کیفیت نور بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی گوجه فرنگی گلخانه ای در فواصل زمانی بیش از 5 ماه در سال های 2012 و 2013 انجام شد. چندین نوع گوجه فرنگی در یک گلخانه شیشه ای پرورش داده شدند. اندازه گیری کیفیت رنگ، درصد قند، اسیدیته، هدایت الکتریکی و PH عصاره میوه، تفاوت پاسخ گیاه را در سیستم های روشنایی مختلف نشان داد. در پانل های حسی، رنگ، عطر، اسیدیته، شیرینی و طعم میوه ها رتبه بندی شدند. با جمع آوری هر دو داده های فیزیکوشیمیایی و همچنین داده های حسی، با انجام این مطالعه توانستند مشخص کنند که آیا پارامترهای فیزیکوشیمیایی از میوه های گوجه فرنگی، منعکس کننده درک مصرف کننده از کیفیت میوه بوده است؟

پانل های حسی نشان دادند که تفاوت پارامترهای فیزیکوشیمیایی برای چشنده ها قابل توجه نیست و چشنده ها نمی توانند با این پارامترها بین گوجه فرنگی هایی که با سیستم های مختلف روشنایی پرورش داده شده اند، تفاوتی قائل شوند.

در این مطالعه ثابت شد که پرورش دهندگان می توانند از چراغ های LED استفاده کنند و نیازی نیست به دلیل طول موج محدود این چراغ ها در رابطه با کیفیت گوجه فرنگی نگرانی داشته باشند. همچنین استفاده از این چراغ ها باعث صرفه جویی در مصرف انرژی نیز می شود.

 

آموزش ثبت نام و خريد از سايت بذرام

جهت ارتباط از طریق تلگرام با کارشناس فروش کلیک کنید.

اگر این مطلب مفید است، شاید یکی از دوستان شما نیز به آن احتیاج داشته باشد. آن را به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

نظرات

ارسال یک نظر

ارسال یک پاسخ